sábado, 24 de marzo de 2018

Tema 9 Lingua Galega

Tema 9 Lingua Galega
Contidos Contidos 
A recesión
O campo semánticoArrastra a cada campo semántico
O verboO verbo
As desinencias verbais
Completa as formas verbais 
Completa
Que formas verbais están en indicativo? 
Palabras con g, gu, güOrtografía: palabras con g
LIM: Ortografía  da letra G
A comporación e a metáfora
As preposiciónsAs preposicións: exercicios


Repaso

Ningún comentario:

Publicar un comentario