sábado, 3 de marzo de 2018

Tema 8 Lingua Galega

Tema 8 Lingua Galega
Contidos Contidos
Explicar vantaxes e inconvenientes
O anuncio
Os prefixos e os sufixosClasifica
Elixe o prefixo
Completa con palabras novas 
Os aderbios, as preposicións e conxunciónsClasifica os adverbios
Substitúe con adverbios
Completa con preposiciones
Palabras con HUso do h
Completa palabras con H
Personificación e hipérbole


Repaso

Ningún comentario:

Publicar un comentario