martes, 28 de novembro de 2017

Tema 4 Lingua galega

Tema 4 Lingua Galega
ContidosContidos  
A noticiaPartes dunha noticia

Vocabulario: As palabras homófonasPalabras homófonas
 Gramática:
Os adxectivos
Graos do adxectivo
Como se recoñece un adxectivo?
Os graos do adxectivo
LIM: O adxectivo
Ortografía:
A acentuación: ditongos e hiatos
Os ditongos e os hiatos
LIM: Acntuación de ditongos e hiatos
Practicamos acentuación de 
ditongos e hiato
Elementos da narración
RepasoRepasamos os adxectivos

Ningún comentario:

Publicar un comentario